جستجو
Close this search box.
سبد خرید

ساعات نوردهی اسپیرولینا

میزان نوردهی اسپیرولینا

میزان ساعات نوردهی اسپیرولینا

اسپیرولینا یک سیانوباکتر فتوسنتز کننده چند سلولی است که بدلیل متابولیتهای موجود در آن خواص آنتی اکسیدانی ، ضدسرطانی ، ضد چربی خون بالا و … اهمیت زیادی دارد . یکی از متابولیت های باارزش این میکروجلبک که خواص آنتی اکسیدانی دارد حضور رنگدانه های مختلف آن می باشد .رنگدانه ها جذب کننده فوتون های نوری برای انجام واگنش های زیستی بالاخص فتوسنتز می باشد . 
طی یک آزمایش اثرات زمان های نوری مختلف بر میزان رشد و تولید رنگدانه  اسپیرولینا مورد ارزیابی قرار گرفتند .

این آزمایش (مقاله ) مخصوص کشت با نور مصنوعی  می باشد . 

نمونه های اسپیرولینا در سه زمان نوری کشت شدند که به شرح زیر می باشد :

  1. 16 ساعت روشنایی  + 8 ساعت تاریکی
  2. 12 ساعت روشنایی + 12 ساعت تاریکی 
  3. 8 ساعت روشنایی + 4 ساعت تاریکی +8ساعت روشنایی + 4 ساعت تاریکی

تیمارها هر سه روز میزان رشد و تولید رنگدانه های آن مورد بررسی قرار گرفته و پس از 15 روز اتمام پروسه آزمایش بوده است 
(کشت در طول موج نوری 650  بطور میانگین )

پس از 15 روز بیشترین درصد رشد و تولید رنگدانه در تیمار نوری شماره سه ( 8-4-8-4) بوده است . این بدان معناست که در این زمان نوری بیشترین فتوسنتز صورت گرفته است .

مقدار رشد و تولید کلروفیل و کارتنوئید آزمایش 15 روز
تیمار 123
بیومس 0.73500.72040.9973
کارتنوئید (mg/ml)0.00770.010.0127
فیکوسیانین (mg/ml)32/988236/60147/395
Related posts

registration

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.