جستجو
Close this search box.
سبد خرید

سیستم دفع زالوها

سیستم دفع زالو

سیستم دفع در زالوها

عمل دفع به وسیله ی نفریدی های مخصوصی که گاهی منشعب و گاهی نفروستوم های بسته ای دارد انجام می شود.

تعداد آن ها ۱۰ تا ۱۷ جفت است که تشکیل ۲ ردیف طولی را در خارج بیضه ها داده و در حلقه های ۶ تا ۲۲ قرار گرفته اند. هر نفریدی دارای یک قسمت قیفی شکل مژه دار به نام نفروستوم است.

بعد از آن، غده ی ترشحی سفید رنگی وجود دارد که به صورت نعل اسب بوده و از سلول های ترشحی به وجود آمده است. از این توده سفید رنگ مجرای به هم پیچیده ی دفعی خارج می شود که در انتها وسیع شده و مثانه را تشکیل می دهد.

( از حلقه ی ۱۲ تا ۲۰) نفروستوم با حفره ای به نام سینوس اطراف بیضه ای که باقی مانده ای از حفره ی عمومی است ارتباط دارد. مجرای وازنشی نفریدی مربوطه در حلقه های بعدی به خارج بازمی شوند. در دستگاه دفعی سلول های بزرگ و حجیمی وجود دارد که می توانند مواد زاید را در خود جمع کنن

  • نفریدیوم : اندامی شبیه به کلیه در بی مهرگان می باشد.

Related posts

registration

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.