سبد خرید

لوکس نور خورشید

نورطبیعی پرورش اسپیرولینا

لوکس چیست :

واحد SL برای تشخیص میزان نور در محیط یا میزان تششعات نور مرئی بر واحد سطح است . هر لوکس برابر با یک لومن بر مترمربع است .

یکی از اصلی ترین پارامترهای رشد اسپیرولینا نور است که باید به میزان مورد نیاز نور (برحسب لوکس) توجه نمایید  واقدام به تامین نور کافی برای رشد جلبک نمایید
پرورش اسپیرولینا با استفاده از نورطبیعی (خورشید) علاوه بر افزایش میزان تولید ، کاهش هزینه های جاری ماهیانه مانند هزینه برق مصرفی و حذف تجهیزات نورمصنوعی را در پی دارد .
بنابراین اگر فضای گلخانه ای و یا اتاق با نورمناسب خورشید دارید حتما کشت را در آن مکان انجام دهید

  • دراین جدول میزان لوکس نور در محیط های مختلف پرداخته ایم :

روشنایی

میزان طبیعی

نور ستارگان دریک شب بدون ماه

۰/۰۰۰۱ لوکس

نورماه کامل دز شب بدون ابر

۰/۲۷ -۱ لوکس

هوای گردومیش وتاریک غروب

۳/۴ لوکس

نورمعمولی یک اتاق پذیرایی

 ۵۰ لوکس

نور راه روهای اداری

۸۰ لوکس

نور یک روز کاملا ابری

۱۰۰ لوکس

نور استاندارد اتاق (اداری)

۳۲۰ -۵۰۰ لوکس

نور طلوع یا غروب خورشید

۴۰۰ لوکس

نور یک روز نیمه ابری

۱۰۰۰ لوکس

نور روز کامل (خورشید غیرمستقیم)

۱۰الی ۲۵هزار لوکس

نور مستقیم خورشید در روز زمستان

۳۲ الی ۱۰۰ هزار لوکس

نور مستقیم ظهر تابستان

بیش از ۱۰۰هزار لوکس

 

Related posts

registration

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.