سبد خرید

موکوس آبزیان

پرورش زالو

موکوس آبزیان

موکوس نقش مهمی را در مکانیسم دفاعی آبزیان و همچنین زالوها بازی می کند .
  موکوس پوست با داشتن مکانیسم های قوی می تواند قبل از آنکه عوامل بیماریزا بتوانند با سطح پوست تماس پیدا کنند آنها را به دام انداخته و جمع آوری کند
اتفاقی که در لایه موکوس رخ می دهد به این شکل است که ذرات ریز ،باکتریها یا ویروس به دام می افتند و بوسیله موکوس به آبهای اطراف بازگرداننده می شود ،بنابراین موکوس از مستقر شده ارگانیسم های که بالقوه بیماریزا هستند جلوگیری می کند .
این عملکرد تا زمانی که شرایط محیطی  آبزی مناسب باشد ادامه دارد اما در صورت افزایش برخی پارامترهای آبی مثل آمونیاک و … می تواند باعث تضعیف سیستم ایمنی ماهی و یا زالو شود و عامل بیماریزا بسرعت به آبزی صدمه بزند .

  • در زالوها ، به کمک موکوس ترشح شده می توانید تشخیص دهید که شرایط محیطی زالو مناسب نیست و عوامل بیماریزا در محیط وجود دارند و می توانید در راستای پیشگیری بیماری اقدام نماییدهمچنین در هنگام تغذیه و پس از آن ترشح موکوس افزایش می یابد
  • برخی ماهیان مانند دیسکس با ترشح موکوس تغذیه لازم برای لاور های خود را تامین می کنند . این موکوس تاثیری بسزایی در رشد و سلامت لارو های دیسکس دارد 
Related posts

registration

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.