جستجو
Close this search box.
سبد خرید

موکوس آبزیان

پرورش زالو

موکوس آبزیان

موکوس نقش مهمی را در مکانیسم دفاعی آبزیان و همچنین زالوها بازی می کند .
  موکوس پوست با داشتن مکانیسم های قوی می تواند قبل از آنکه عوامل بیماریزا بتوانند با سطح پوست تماس پیدا کنند آنها را به دام انداخته و جمع آوری کند
اتفاقی که در لایه موکوس رخ می دهد به این شکل است که ذرات ریز ،باکتریها یا ویروس به دام می افتند و بوسیله موکوس به آبهای اطراف بازگرداننده می شود ،بنابراین موکوس از مستقر شده ارگانیسم های که بالقوه بیماریزا هستند جلوگیری می کند .
این عملکرد تا زمانی که شرایط محیطی  آبزی مناسب باشد ادامه دارد اما در صورت افزایش برخی پارامترهای آبی مثل آمونیاک و … می تواند باعث تضعیف سیستم ایمنی ماهی و یا زالو شود و عامل بیماریزا بسرعت به آبزی صدمه بزند .

  • در زالوها ، به کمک موکوس ترشح شده می توانید تشخیص دهید که شرایط محیطی زالو مناسب نیست و عوامل بیماریزا در محیط وجود دارند و می توانید در راستای پیشگیری بیماری اقدام نماییدهمچنین در هنگام تغذیه و پس از آن ترشح موکوس افزایش می یابد
  • برخی ماهیان مانند دیسکس با ترشح موکوس تغذیه لازم برای لاور های خود را تامین می کنند . این موکوس تاثیری بسزایی در رشد و سلامت لارو های دیسکس دارد 
Related posts

registration

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.