سبد خرید

انواع ماهیان کپور

کپور معمولی

انواع ماهیان کپور

کپور معمولی 

بدن فشرده ، پشت کمانی شکل ، باله پشتی بلند ، فلس ها درشت در قسمت پشت خاکستری تیره یا قهوه ای متمایل به زرد ، جوانب زرد طلایی می باشد . بخش  پایینی باله دمی قرمز رنگ می باشد .

همه چیز خوار است و به طور کلی کفزی میباشد .
در سال اول پرورش > بهار و تابستان< از پلانکتونهای جانوری تغذیه می نمایند ولی به تدریج به تغذیه جانوران کفزی می پردازد .

عمدتاً از لارو حشرات ، تغذیه می کند .  غذای طبیعی این ماهی لارو حشرات ، نرم تنان کفزی و در اواخرسال دوم پرورش > پائیز< مقداری غذای گیاهی نیز مصرف مینمایند.

غذای دستی این ماهی بیشتر شامل سبوس ، غلات ، انواع کنجاله هاو کنسانتره می باشد .کپور معمولی در آبهای شیرین و نسبتا گرم زندگی می کند در
مناطق معتدله در سن دو سالگی به بلوغ جنسی می رسد و در شرایط مناسب تغذیه ای در این سن به وزن ۱ الی ۵/۱ کیلو گرم می رسد .

تکثیر این ماهی در ایران انجام می شود و تعداد تخم به ازاء هر کیلو گرم وزن ماهی ماده  ۱۰۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ عدد است و هر کیلو گرم تخم این ماهی به ۷۰۰۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰۰ عدد می باشد .

بهترین دما برای پرورش کپور معمولی ۱۸ الی ۲۲  می باشد  

 

کپور نقره ای – فیتوفاگ 

فلس ها ریز ، بدن فشرده ، رنگ بدن سفید نقره ای می باشد .
 این ماهی ها بطور کلی از پلانگتونهای گیاهی و سیر گیاهان میکرو تغذیه می نماید 
جایگاه اصلی این ماهی در سیبری و چین < رودخانه آمور> می باشد ولی بدلیل رشد سریع، زندگی گله پذیری، امکان تکثیر مصنوعی و کیفیت مطلوب گوشت بعنوان مطلوب ترین ماهی پرورشی جهان معرفی و در تمام جهان تکثیر و پرورش داده میشود.

 در مناطق گرمسیر و معتدل ماهی نر در سن دو سالگی و ماهی ماده در سن سه سالگی بالغ می شود و در این سن و در شرایط تغذیه مطلوب وزن این ماهی ۳ – ۲ کیلوگرم خواهد شد.

 تعدادتخم به ازا هر کیلوگرم وزن ماهی ماده ( ۶۰،۰۰۰ الی ۸۰،۰۰۰ عدد است و تعدادتخم  هر کیلوگرم وزن تخم ۸۰۰،۰۰۰ تا ۹۰۰،۰۰۰ می باشد .

کپور علفخوار یا آمور
 شکل بدن تقریباً دوکی شکل ، فلس ها درشت ، رنگ پشتی بدن خاکستری و شکم خاکستری روشن می باشد . در مراحل لاروی از پلانکتونهای جانوری و به مرور با افزایش وزن از گیاهان آبزی نرم و سپس از همه نوع گیاه آبزی ، جلبک های ریسه ای و گیاهان عالی تغذیه می کند

جایگاه اصلی زندگی این ماهی در سیبری و چین ( رودخانه آمور( بوده ولی بدلیل کیفیت بسیار مرغوب گوشت ، رشد بسیار سریع و امکان علوفه زدایی کانالها و رودخانه ها بصورت بیو لوژیک در تمامی جهان پخش و انتشار یافته است .  در مناطق گرمسیر و معتدل ماهی نر در سن ۳ – ۲ سالگی و ماهی ماده در سن ۴ – ۳ سالگی بالغ می شود و در این سن و در شرایط تغذیه مطلوب وزن این ماهی به ۳ الی ۴ کیلوگرم می رسد.

 تعداد تخم به ازا هر کیلوگرم وزن ماهی ماده  ۶۰،۰۰۰ الی ۸۰،۰۰۰ عدد است و تعداد تخم به ازای هر کیلوگرم وزن تخم ۹/۰ تا ۱/۱ میلیون عدد است.

ماهی کپور سرگنده یا بیگ هد

 سربسیار بزرگ ، بدن از طرفین فشرده ، در پشت و قسمت فوقانی سیاه و روشن طرفین و سطح شکمی سفید نقره ای می باشد . بسیاری از اختصاصات ساختمانی  و زیستی این ماهی شبیه کپور نقره ای است. از زئوپلانکتونها و به مرور از پلانکتونهای جانوری و پلانکتونهای گیاهی بزرگ تغذیه می نماید

 در مناطق گرمسیر و معتدل سن بلوغ جنسی این ماهی در نوع نر ۴ – ۳ ساله و در نوع  ماده آن ۵ – ۴ ساله می باشد.
تعدادتخم به ازا هر کیلوگرم وزن ماهی ماده ۵۰،۰۰۰ تا ۶۰،۰۰۰ عدد است و تعدادتخم در هر کیلوگرم از آن ۶۰۰،۰۰۰ تا ۸۰۰،۰۰۰ عدد می باشد

Related posts

registration

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.