جستجو
Close this search box.
سبد خرید

تولید سوخت از ریزجلبکها

تولید سوخت از جلبک

سوخت از میکروجلبکها

جلبک میکرو قادر به تولید سوختهای زیستی شامل:اتانول ، متان ، هیدروژن و روغن می باشد .هم چنین میتوان آنرا خشک کرد و برای تولید برق سوزاند
بزرگترین نقش جلبک ها در اکوسیستم های آبی نقش تولید کنندگی است. جلبک ها از تواناترین گیاهان بوده و قادرند دی اکسید کربن را جذب کرده و آب و هوا را تمیز و پاک کنند
جلبک ها هیچ گونه رقابتی با منابع غذایی نسل بشر ندارند و استفاده از آنها در تولید سوخت هیچگونه محدودیتی را در منابع غذایی به دنبال ندارد همچنین موجب کاهش گازهای گلخانه ای می شود
با رشد جلبک ها روغن در سلول جلبک تجمع می یابد روغنی که به لحاظ ساختاری و مولکولی شبیه نفت خام است -. جلبک ها بعنوان یک منبع پایدار سوخت زیستی است که توانایی سنتز و تجمع مقدار معنی داری از لیپیدها را دارند.
در برخی از ریزجلبکها مقدار لیپید در بعضی از آنها 80 % وزن خشک آنهاست . ریز جلبک های سبز بعنوان بزرگترین نماینده روغنی برای تولید سوخت زیستی شناسایی شده اند.
جلبک ها دارای 3 ترکیب عمده اند : 1-کربوهیدراتها 2-پروتیین ها 3-لیپیدها.
بخش عمده ای از روغن جلبک ها تریگلیسیرید است که نوع مناسب روغن برای تولید سوخت زیستی است

Related posts

registration

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.