جستجو
Close this search box.
سبد خرید

دما پرورش زالو

دمای تکثیر و پرورش زالو

 دمای آب در زندگی زالوها اثر مهمی دارد.این عامل زیست محیطی بزرگترین اثر را در زالوها دارد . می توان چنین اندیشید که درجه حرارت ، اولین عامل موثر در ایجاد یک پروژه پرورش و یا نگهداری آبزیان می باشد .
دمای آب ، بطور قابل توجهی در فرایند فیزیولوژیک از قبیل تنفس پوستی (انتشار) ، بازده تغذیه و جذب مواد غذایی خون جهت رشد ، رفتار و تولید مثل موءثر است. افزایش دمای تا ۱۰ درجه عموما” باعث دو یا سه برابر شدن اندرکنشهای شیمیایی و فیزیولوژی می گردد . برای مثال زالو در دمای ۲۸ درجه ۲ تا ۳ برابر بیشتر از دمای ۲۰ درجه اکسیژن مصرف می کند و اندر کنشهای بیوشیمیایی آن دو یا سه برابر می شود . به همین خاطر نیاز اکسیژن محلول در آب گرم بحرانی تر از آب سرد می باشد.

بنابراین با افزایش دما ، سوخت و ساز زالو افزایش پیدا می کند و افزایش آمونیاک و افزایش مصرف اکسیژن را در پی دارد

دمای مناسب در فصل تخم ریزی 24 الی 27 می باشد که این دما ویژه زالوهای مولد می باشد 
زالو قبل از تغذیه یا دما دپو کمتر از 20 باشد تا تحرکات زالو پایین باشد 

دما زالو بعد از تغذیه :

ثبات دما اهمیت بیشتری دارد تا یک دمای خاص ، دما اگر بالا باشد زالو سوخت و ساز بیشتری دارد و سریعتر دوره هضم را طی می کند اما رسیدگی بیشتر نیاز دارد . دما پایین سوخت و ساز کاهش یافته و در نتیجه هضم زالو زمانی بیشتر می برد ولی زالو کمتر آسیب خواهد دید 
بهترین دما برای زالو 21 الی 23 درجه می باشد . 

Related posts

registration

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.