سبد خرید

رنگدانه اسپیرولینا

رنگدانه اسپیرولینا

رنگدانه اسپیرولینا

اسپیرولینا سرشار از رنگدانه های فایکوسیانین و بتاکاروتن است . اغلب کاروتنوئیدها نقش حمایتی رنگدانه های دیگر را دارد و کمتر در واکنش های فتوسنتزی حضور پیدا می کند .  
فایکو سیانین رنگدانه ای آبی رنگ ، محلول در آب و گیرنده نور با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا در جلبکهای سبزآبی موجود است . فایکوسیانین بعلت داشتن خواص آنتی اکسیدانی بی نظیر و بالا در مقاصد دارویی و غذایی مورد استفاده قرار می گیرد .

فایکوسیانین  طول موج هایی را که توسط زنگدانه های دیگر جذب نمی شود را گرفته و انرژی حاصل را برای فتوسنتز به کلروفیل a منتقل می کند 
اثرات آنتی اکسیدانی جلبک اسپیرولینا بیشتر بر میگردد به فایکوسیانین و فایکوپروتئین های موجود در آن ، که در غلظت های بالا در اسپیرولینا وجود دارد . یکی دیگر ار ترکیباتی که میزان زیادی در اسپیرولینا موجود است بتاکاروتن است (بیش از ۳۰ برابر هویچ بتاکاروتن دارد) 

 

Related posts

registration

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.