جستجو
Close this search box.
سبد خرید

زیستگاه زالوهای طبی

زالو ایرانی

زیستگاه زالوهای طبی

زالوهای طبی در ایران ، در ناحیه شمالی کشور زندگی می کنند . سایر مناطق دیگر زالو های طبی مدنظر نیستند. در واقع زالوهای مناطق دیگر کشور شاید خونخوار باشند اما استفاده پزشکی نمی شود . 

زالوهای طبی شمال کشور بیشتر از دونژاد اورینتالیس و مدیسینالیس می باشند .

زیستگاه این زالوهای تالابها ، مردابها و شالیزارها می باشد . هر چند با توجه به اینکه در شالیزار سمپاشی غیر اصولی در حال اجراست میتوان گفت در این مزارع زالویی دیگر یافت نمی شود و بیشتر زالوها در تالابها دور دست می باشد . 
زالو ایرانی جز بهترین زالوهای جهان است اما به دلیل صید بی رویه و کشاورزی غیراصولی رو به انقراض است . 
که امیدواریم به کمک سایر تولیدکنندگان عزیز بتوانیم  از انقراض آن جلوگیری نماییم 

زالوها طبی در آبهای شیرین ،کم عمق زیست می کنند . زالو به آبهایی که اسیدی تر است علاقه دارد . 

در برخی از تالابهای شناخته شده ، صید زالو ممنوع است و از سوی محیط زیست اقدامات موثری اتخاذ شده است . 

Related posts

registration

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.