جستجو
Close this search box.
سبد خرید

شکوفایی جلبکی

شکوفایی جلبکی

algae bloom

شکوفایی جلبکی algae bloom زمانی رخ می دهد که بر اثر عوامل گوناگون ،تعداد جلبک ها در حجم آب از مقدار معمول و استاندارد بیشتر شود و به گونه ای که غالب است رنگ آب تغییر می کند

شکوفایی جلبکی میتواند مفید و مضر برای طبیعت باشد ، چندی پیش شکوفایی جلبکی مضر در خلیج فارس موجب مرگ بسیاری از آبزیان گردید که کِشند سرخ نامیده می شود  اتفاق افتاد .زمانی که تراکم سلولی بیش از یک میلیون عدد در لیتر شود زنگ آب به رنگ رنگیزه غالب آن تغییر می کند .
ورود فاضلاب های شهری -صنعتی – پساب های کشاورزی (حاوی کود شیمیایی) عامل اصلی ایجاد شکوفایی و به رشد این پدید ه کمک می کند .
این پسابها حاوی مقادیر زیاد فسفات و ازت هستند که وقتی وارد آب دریاها می شوند باعث غنی شدن آب دریا و در صورت ادامه دار بودن آن نیتریفیکاسیون (چرخ نیتروژنی است که طی این فرآیند آمونیوم توسط باکتری نیتروزوموناس به نیتریت و توسط باکتری نیتروباکتر به نیترات تبدیل می شود)را به دنبال دارد .

هر قدر میزان ورود این فاضلابها و پسابها بیشتر باشد  غنی تر شدن آب موجب می شود و در نتیجه شکوفایی پلانکتونی بیشتر می شود . درصورت تداوم شکوفایی جلبکی سرخ(رد تاید) در طولانی مدت باعث نرسیدن نرو به مرجان ها و گیاهان زیر آب شده ، که کاهش اکیسژن و خفکی ابزیان را به دنبال دارد .
دخالت انسان در محیط زیست و آلودگی آب از دلایل اصلی ایجاد این پدیده می باشد .مثلا کشند سرخ باعث تلفات زیادی از آبزیان سواحل جنوبی ایران و امارت گردید.

 

Related posts

registration

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.