سبد خرید

طرح جدید تکثیر زالو را از دست ندهید .

طرح جدید تکثیر زالو را از دست ندهید .

در این طرح پس از عقد قرارداد ، زالوی مولد شما را تغذیه می کنیم و بمدت ۴۰ روز نگهداری می کنیم  تا دوره هضم خود را طی کنند و پس از آن برای شما ارسال می شود . و پس از دریافت زالو ف مستقیم آنرا به بستر تخم ریزی می گذارید .

در این طرح تا تلفات ۵ درصد بعنوان پیش بینی نشده در نظر گرفته می شود و درصورت تلفات بیشتر تحت بیمه شرکت قرار خواهید گرفت بدون دریافت حق بیمه .

هلیدنگ کیهان تمام سعی خود را می کند تا شما را به تولید نزدیک تر نماید و در ابتدای مسیر استرس کمتری بابت تغذیه و نگهداری پس از آن داشته باشید .
 

Related posts

registration

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.