سبد خرید

فواصل زالو درمانی

فاصله زالودرمانی

فواصل زالو درمانی

زالو درمانی جهت تاثیرات بهتر باید طی چند دوره انجام شود . که تعداد دوره آن را پزشک تعیین می کند اما به طور میانگین ۳ الی ۵ دوره نیاز است . برخی از افراد فکر می کنندکه تنها با یکبار زالودرمانی ، بهبودی کامل پیدا می کنند در حالیکه این تفکر اشتباست و باید چندین دوره اقدام به زالودرمانی نمود تا موثر باشد . 

فاصله هر دوره زالو درمانی به تعداد زالو آن بستگی دارد . طبق تجربه به ازای هر عدد زالو ، ۱.۵ روز فاصله باید بین دوره های زالو درمانی باشد . مثلا اگر ۱۰ قطعه زالو اندازی می شود ، دوره بعدی زالو درمانی ۱۵ روز بعد خواهد بود . 

هر چند در تعداد روزهای زالو درمانی حتما به توصیه پزشک توجه نمایید . پزشک بهترین دوره زالو درمانی را برای شما تعیین خواهد کرد 

Related posts

registration

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.