پروژه های مرکز آموزشی کیهان آبزی

Projects

پروژه ها

هلدینگ کیهان بیش از ۳۰۰ طرح خرد، نیمه صنعتی و صنعتی راه اندازی و اجرا نموده است. تمامی پروژه ها دارای تضمین خرید تولیدات می باشد بنابراین تمام ذهن خود را به تولید با کیفیت متمرکز نمایید.
ما در کنار شما هستیم که به آنچه لایق آن هستید برسید.
درصورت تقاضا برای اجرای پروژه هستید، فرم ثبت پروژه را تکمیل نمایید .(نوار بالا)