جستجو
Close this search box.
سبد خرید

اندام جنسی زالو

اندام جنسی زالو

اندام جنسی زالو

زالو ها هرمافرودیت (دوجنسه) هستند ؛همانند دیگر اعضای رده ی کلایتلاتا به شکل جنسی جفتگیری و تولید مثل می کنند و و جفت گیری آنها به شکل متقابل و قرینه می باشد در سیستم تولیدمثل نر،کیسه های بیضه به تعداد ۴تا ۱۲ زوج هستند که در چینه دان قرار دارند.در برخی از زالوها تعداد زیادی کیسه های بیضه وجود دارد که بصورت خوشه ی انگور در قسمت قدامی بدن قرار گرفته است .
در سیستم تولید مثلی ماده اندام ها بسیار فشرده و نزدیک بهم بوده و شامل کیسه های تخمدانی،تخمدان ها،جاری تخم بر،مجاری مشترک و واژن می باشد.

اندام های تولید مثلی نر و ماده زالوهای جنس هیرودیناریا و اجزای آن ها عبارتنداز؛

 • اندام تولید مثلی نر در زالوها شامل بخش های زیر می باشد 
 1.  کیسه های بیضه :
   تعداد ۱۱ جفت(به ندرت ۱۲ یا ۱۳ جفت) کروی و کوچک و  یک جفت در هر بند از بند ۱۲ تا ۲۲،به شکل شکمی قرار دارند.از دیواره های کیسه ی بیضه اسپرماتوگونیا یا سلول های اسپرم مادر جوانه زده و به صورت اسپرماتوزوآ تکامل می یابد

 2. مجرای وابران:
  اسپرماتوزوآ از هر کیسه ی بیضه که در میان یک مجرای سینوسی کوتاه قرار دارد، عبور می کند.

 3. مجران آوران :
  یک مجرای باریک و طولی است که روی قسمت شکمی دیواره ی بدن قرار گرفته و به صورت موازی با طناب عصبی از بند ۱ تا ۲۲ گسترش یافته است

 4. اپی دیدیم:
  در بند ۱۰، هر مجرای آوران یک توده ی پیچ در پیچ به نام اپی دیدیم یا کیسه ی اسپرم را تشکیل می دهد. در واقع اسپرم ها در نهایت اپی دیدیم ها ذخیره می شوند.

 5.  مجرای اسپرم بر:
  مجرای اسپرم بر یک مسیر باریک و کوتاه می باشد که در قسمت قدامی و انتهایی داخلی هر اپیدیدم قرار دارد

 6. دهلیز:
  دهلیز در بندهای ۱۰ و۱۱ قرار دارد و مانند کیسه مخروطی می باشد که مجرای اسپرم بر به دهلیز می پیوندند و بوسیله سوراخ تناسلی نر به طرفین باز می شود .دهلیز شامل دو بخش است محفظه پروستات و قسمت گردن شکل باریک 
 • اندام تولید مثلی ماده شامل بخش های زیر می باشد :
  سیستم تولید مثل ماده از دو تخمدان و اویدوکت هایی که به یک غده ی مولد آلبومن متصل می شود و مهبل میانی که درست در پشت سوراخ تناسلی نر باز می گردد . 
 1. کیسه های تخم:
  یک جفت منفرد از کیسه های تخم کروی و تو خالی که در موقعیت شکمی قرار گرفته اند و در یازدهمین بند در هر طرف طناب عصبی شکمی قرار دارند.

 2.  تخمدان ها :
  کیسه های تخم با مایع سلومیک پر شده که در آن یک تخمدان نخی- شکل حلقه شده در آن شناور می باشد این تخمدان باریک کوچک و هسته دار ،که از آن تخم جوانه زده است ،دو انتهای تخمدان چماقی شکل است.

 3. مجرای تخم :
  انتهای هر کیسه ی تخم به صورت یک لوله ی باریک و کوتاه به نام مجرای تخم به سمت عقب و داخل امتداد یافته است.

 4. مجرای تخم مشترک :
  قسمت خلفی این مجرا، که فاقد غدد آلبومن است ، به شکل S چین خورده می باشد که از طرف پشت وارد واژن می شود.

 5. واژن
  یک کیسه ی ماهیچه ای  گلابی مانند بزرگ به شکل شکمی – میانی که در قسمت خلفی بند ۱۱ قرار دارد .در طی فصل تولید مثل از نظر اندازه افزایش می یابد و در قسمت داخلی چین میخورد
  در تصاویر زیر اندام جنسی زالو را نمایش می دهیم

 

مطالب جامع و کامل در جزوه آموزشی مرکز می باشد . جهت دریافت این جزوه آموزشی با مرکز تماس بگیرید

Related posts

registration

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.