سبد خرید

تلفات زالو قبل تغذیه

تلفات زالو

تلفات زالو قبل تغذیه 

 

این نوع تلفات اغلب هنگامی رخ می دهد که زالو بشدت گرسنه می باشد و باکتریهای همزیست ، تهاجمی می شوند .یک حمله باکتریایی رخ میدهد . این حملات در دمای بالا ، افزایش نیترات یا آمونیاک ، کاهش سطح اکسیژن ، تراکم بالا بیشتر پدیدار می شود . 

پیشگیری:
عدم استفاده از نمک ، زیرا نمک باعث افزایش سوخت ساز زالو می شود . استفاده از محلول داکسی سایکلین ده درصد جهت کاهش و مهار ان می توانید استفاده نمایید . تا زمانیکه این تلفات را کنترل نکردید به هیچ وجه اقدام به تغذیه نکنید زیرا تلفات شما ادامه دار خواهد شد .

کاهش دما 

داروهای مناسب قبل تغذیه 

افزایش تعویض اب (مرتب و روزانه ) 

کاهش تراکم 

نکته مهم : تا زمانیکه تلفات قبل تغذیه را مهار نکردید تغذیه انجام ندهید در غیر اینصورت با یک فاجعه روبرو خواهید شد که پیشگیری و درمان آن مشکل خواهد بود پیشگیری بیماری و تلفات هنگام گرسنگی به مراتب آسان تر می باشد . 

Related posts

registration

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.